Adreses noma Lielbritānijā


Personām ar pašnodarbinātā statusu, uzņēmumiem vai citām nepieciešamām darbībām.

UZ 3 -  6 - 12 MĒNEŠIEM VAI ILGĀK

KORESPODENCES ADRESE

£ 25 privātpersonām

 • Prestiža adrese Lielbritānijā
 • Korespondences pāradresācija
 • Paziņošana par saņemtām vēstulēm
 • Ieskanēšana un pārsūtīšana pa e-pastu
 • Adrese sarakstei ar valsts iestādēm
 • Adrese Jūsu pašnodarbinātā statusam
 • Adrese Jūsu pašnodarbinātā darbībai
 • Augsta konfidencialitāte

Adrese uzņēmumam LIElbritānijā

£ 38 uzņēmumiem Lielbritānijā

 • Prestiža adrese Lielbritānijā
 • Korespondences saņemšana
 • Paziņošana e-pastā
 • Ieskanēšana un pārsūtīšana pa e-pastu
 • Jūsu pasta pārsūtīšana Lielbritānijā
 • Adrese jūsu mājas lapā, uz vizītkartēm u.c.
 • Adrese Jūsu uzņēmuma reģistrācijai
 • Adrese Jūsu pārstāvniecībai
 • Adrese Jūsu pašnodarbinātā statusam
 • Augsta konfidencialitāte

ADRESE, JA atrodaties Ārvalstīs

£ 45 uzņēmumiem ārvalstīs

 • Prestiža adrese Lielbritānijā
 • Korespondences saņemšana
 • Paziņošana e-pastā
 • Ieskanēšana un pārsūtīšana pa e-pastu
 • Pasta pārsūtīšana Jums ārpus Lielbritānijas
 • Adrese Jūsu mājas lapā, uz vizītkartēm u.c.
 • Adrese korospodencei (formās, pieteikumos)
 • Adrese Jūsu uzņēmuma reģistrācijai
 • Adrese Jūsu biznesa norēķinu kontam
 • Adrese Jūsu pārstāvniecībai
 • Augsta konfidencialitāte

Kāpēc izvēlēties šo pakalpojuma paketi?  

EKONOMIJA

Korespodences un Juridiskās adreses nomas galvenā priekšrocība ir izmaksu ekonomija uz faktisku biroja telpu nomas Lielbritānijā.

ATPAZĪSTAMĪBA

Adreses atpazīstamība Lielbritānijā ir lielāka vērtība veicot biznesu vai darbības AK, Eiropas tirgū un starptautiski.

PRIVĀTĀ KONFIDENCILITĀTE

Kuri vēlas konfidencilitātē turēt savu dzīves vietas adresi gadījumos, kad ir jauzrāda jūsu adrese publiskos reģistros. 

ADRESE REĢISTRiem

Adrese ir nepieciešams nosacījums jebkuram Lielbritānijas uzņēmumam, gan reģistrējot Uzņēmumu Registrā, PVN u.c.

PRIEKŠROCĪBAS

Adresi Jūs varat izmantot korespondences saņemšanai, tai skaitā sarakstēm ar vietējām un ārvalstu valsts iestādem, parneriem un klientiem.

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Minimālais līguma slēgšanas termiņš no 3 mēneši.


Mūsu Biznesa Parks sniegs Jūsu uzņēmumam vienreizēju iespēju izmantot pasta adresi Lielbritānijā, palīdzot veidot uzticamu tēlu Jūsu biznesam.