REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Latvijas (Eiropas Savienības) pilsonim ir tiesības pieteikties “Reģistrācijas apliecībai”, kas apliecina personas uzturēšanos, dzīvošanu un strādāšanu Lielbritānijā. 
 
Lielbritānijas Iekšlietu ministrija neuzliek kā pienākumu pieteikties apliecībai, tas ir katras personas ziņā, izvērtējot tās nepieciešamību. 
 

KĀDS LABUMS NO REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS?

uzturēšanās un darbs

Reģistrācijas apliecība ir oficiāls dokuments, kas apliecina, ka personai ir tiesības uzturēties un strādāt Apvienotajā Karalistē.

pabalsti un pakalpojumi

Reģistrācijas apliecība palīdz vieglāk pierādīt tiesības un pieprasīt noteiktus valsts pabalstus un pakalpojumus.  

ceļošana

Atvieglo iespēju ieceļot un izceļot no Lielbritānijas, gadījumā, ja imigrācijas dienesta darbinieks pieprasīs uzrādīt papildu dokumentus.

nākotne lielbritānijā

Vienkāršo turpmākās iespējas pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Apliecību izsniedz Home Office.

PIETEIKŠANĀS

Lai pieteiktos apliecības saņemšanai, personai jādzīvo Lielbritānijā ne mazāk kā 3 mēneši (ieteicams 6 mēneši), jābūt derīgai Latvijas pasei/ID un dokumentiem, kas pierāda personas uzturēšanās statusu Lielbritānijā (piemēram, banku izdrukas, darba vai īres līgumi u.c.), un apliecina piederību
kādai no zemāk minētajām personu grupām.

personas, kas ir darba attiecībās kā darbinieki

Ieskaitot tos, kas ir saglabājuši savu statusu kā darba ņēmēji darbnespējas vai profesionālo apmācību gadījumā, kā arī personas, kas strādā ar darba aģentūru starpniecību.

finansiāli nodrošinātas personas

Turīgas personas, personas, kurām ir savi naudas uzkrājumi; uzņēmēji (šīm personām ir jāpieder visaptverošai veselības apdrošināšanai), vai personas, kuras ir kāda apgadībā, piemēram, sieva vīra apgādībā); 

pašnodarbinātas personas

Ieskaitot tos, kas ir saglabājuši savu statusu kā pašnodarbināta persona darbnespējas gadījumā; uzņēmējs)

studenti

Personas, kas studē Lielbritānijā.

darba meklētāji

Personas, kas ir oficiāli reģistrētas kā darba meklētāji Lielbritānijā.

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Juridiskās palīdzības ietvaros darbojas Lielbritānijas advokāte Šahana Beguma, kura ir Lielbritānijas advokātu komitejas locekle (Solicitors Regulation Authority) un arī Londonas advokātu biroja dibinātāja.

Kameras Juridiskās palīdzības ietvaros Beguma kundze ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi sniedz eksperta viedokli un risina dažādas lietas, ar kurām saskaras Latvijas pilsoņi Lielbritānijā. Advokāte specializējas Lielbritānijas imigrācijas tiesībās (vīzas, rezidenta statusa reģistrēšana (reģistrācijas apliecības), pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, Lielbritānijas pilsonības iegūšana u.c.) un sarežģītās tiesvedībās, kā arī veic notariāta darbības. 

IESPĒJAS

Saskaņā ar Tirdzniecības kameras programmu “Par Latvijas valsts piederīgo personu interešu pārstāvēšanu Lielbritānijā” - Juridiskās palīdzības nodaļa ir izstrādājis specializētu "Legal aid" paketi £200.00, lai sniegtu palīdzību latviešu valodā par zemāku maksu Latvijas pilsonim.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Biežāk uzdotie jautājumi Kameras Juridiskas Palīdzības nodaļai no Latvijas pilsoņiem un Kameras biedriem. 

Vai Home Office “Darba reģistrēšanas atļauja” Workers Registration Scheme ir tas pats dokuments, kas “Reģistrācijas apliecība” ?
Nē, tas ir cits dokuments. “Darba reģistrēšanas atļauja” Workers Registration Scheme tika izmantota Lielbritānijā, lai ierobežotu jaunus darba meklētājus no astoņām Eiropas Savienības dalībvalstīm (tai skaitā Latvijas). Tas bija derīgs laika posmā no 2004. - 2011. gada 1. maijam, pašlaik šis dokuments nav derīgs.
Es strādāju Lielbritānijā 4 gadus un 7 mēnešus, vai “Reģistrācijas apliecība” dos man iespēju turpināt strādāt?
Home Office norāda, ka apliecības mērķis ir pierādīt, ka Jums ir tiesības strādāt, uzturēties, dzīvot Lielbritānijā. 
Mēs ar ģimeni dzīvojam un strādājam Lielbritānijā jau 7 gadus, vai tad nav tā, ka mēs automātiski iegūstam “rezidenta” statusu?
Imigrācijas dienests norāda, ka neskatoties uz to, cik ilgi jūs uzturaties un strādājat Lielbritānijā, tas jums negarantē automātisku, juridiski nostiprinātu rezidenta statusu Lielbritānijā. 
Jēdziens "rezidents” bieži ir saistīts ar ekonomiku un nodokļiem – nozīmē konkrētās valsts iekšzemes nodokļu maksātājs.
Cik liela ir valsts nodeva, lai pieteiktos šai apliecībai?
Home Office norāda, ka valsts nodeva ir £ 65.00.
Vai nepilngadīgajiem bērniem ir jāiegūst šī apliecība?
Home Office nenosaka, ka nepilngadīgai personai ir jāpiesakas šai apliecībai. Nepilngadīga persona var pieteikties tikai tad, ja atbilst noteiktai personu grupai (darbinieks, darba meklētājs, pašnodarbināta persona, students, finansiāli nodrošināta persona).
cik ilgā laikā es saņemšu atbildi no Home Office?
Home Office min, ka personas pieteikumu izskata no dažām nedēļām līdz maksimums 6 mēnešiem (sarežģitās lietās).
Vai juridiskās palīdzības programma ir imigrācijas tiesību Konsultācija?
Nē, Juridiskās Palīdzības programma nav Imigrācijas tiesību konsultācija. Juridiskās palīdzības nodaļa nav imigrācijas konsultants.
 Ja personas vēlas iegūt plašas Imigrācijas tiesību konsultācijas par jūsu statusu Lielbritānijā, Jums ir iespēja zvanīt uz Home Office informatīvo maksas tālruni:  020 7035 4848

Juridiskās Palīdzības nodaļa var ieteikt kvalificētus Imigrācijas advokātus gadījumos, ja Jums ir jārisina sarežģīta lieta ar Home Office, piemēram, Jūs esat sniedzis nepatiesu informāciju Home Office dienestam. Imigrācijas advokātiem ir tiesības pārstāvēt jūsu tiesības Home Office dienestā, kā arī sniegt plašākas imigrācijas konsultācijas un padomus saskaņā ar OISC (Office of the Immigration Services Commissioner).
ESMU APSKATĪJIS ŠO APLIECĪBU UN SECINĀJis, KA TĀ PRIEKŠ MANIS ANGĻU VALODĀ ir SAREŽĢĪTA! CIK MAKSĀ juridiskās palīdzības PROGRAMMA?
Fiksēta maksa par Juridiskās Palīdzības programmu ir £ 200.00.
Juridiskās palīdzības nodaļa ir izstrādājusi specializētu programmu, lai sniegtu palīdzību un atbalstu latviešu valodā par zemāku maksu Latvijas pilsoņiem. 

KONTAKTI

Latvian-British Chamber of Commerce, Legal Aid division, 23 Hanover Square, Mayfair, London W1S 1JP.

 Juridiskās palīdzības nodaļas e-pasts: Agnese.Liepina@latvianchamber.co.uk vai Info@latvianchamber.co.uk
(Lai sazinātos ar Jums – e-pastā obligāti ir jābūt norādītam Jūsu vārdam, uzvārdam, e-pasta adresei un tālruņa numuram).