DIBINĀŠANA AK

UZTICIETIES MŪSU KOMANDAI, KURA STRĀDĀS JŪSU LABĀ

Ja Jūs apsverat iespēju realizēt jaunas biznesa idejas 
vai vēlaties paplašināt sava jau esošā Latvijas uzņēmuma darbību Lielbritānijas tirgū, 
mēs varam Jums nodrošināt visu nepieciešamo informāciju un palīdzību, lai šis plāns kļūtu par realitāti.

Uzņēmumu dibināšana vai filiāles atvēršana Lielbritānijā

Sagatavosim nepieciešamos dokumentus uzņēmuma dibināšanai / filiāles atvēršanai, aizpildīsim nepieciešamās formas, kas iesniedzamas Lielbritānijas Uzņēmumu reģistrā, kā arī sagatavosim jebkuru citu nepieciešamo dokumentāciju.

Pakalpojumu izpilde jūsu biznesa interesēs

Mūsu komanda operatīvi sagatavos visus nepieciešamos dokumentus – LTD (SIA), LLP (Limited liability partnership), LBG (Limited by guarantee), holdinga uzņēmuma vai pārstāvniecības dibināšanai un reģistrēšanai Lielbritānijā.

Individuāli pielāgota pakalpojumu cena

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par uzņēmuma reģistrēšanas izmaksām.

Tirdzniecības kameras biedra statuss

Biedra statuss tiek piešķirts automātiski visiem klientiem un ir spēkā divpadsmit kalendāros mēnešus no piešķiršanas dienas. Biedra statuss Jums ļaus piedalīties tirdzniecības kameras rīkotos pasākumos; izmantot kameras logotipu Jūsu mājas lapā un citas iespējas.

PAKALPOJUMU PROGRAMMA JŪSU BIZNESAM

Īsumā par Pakalpojumu programmu

Lai sekmētu uzņēmuma reģistrēšanu Lielbritānijā, esam izstrādājuši specializētu pakalpojumu programmu, lai Jūs varat veltīt savu laiku un uzmanību veiksmīgai biznesa uzsākšanai Lielbritānijā.

REĢISTRĒJOT UZŅĒMUMU LIELBRITĀNIJĀ, SVARĪGI ZINĀT

Uzņēmumu var dibināt viens vai vairāki dalībnieki, gan fiziskas, gan juridiskas personas. Dibinot LTD vai LLP, minimālā pamatkapitāla summa var būt £ 1 (viena mārciņa), LBG - nav pamatkapitāls.

Norēķinu konta atvēršana

Tirdzniecības kamera sniegs atbalstu un konsultēs norēķinu kontu atvēršanā Jūsu kritērijiem visatbilstošākajā Lielbritānijas bankā. Mūsu sadarbības bankas ir vienas no senākajām un ievērojamākajām bankām Lielbritānijā: Royal Bank of Scotland, NatWest Banka un Lloyds Banka.

Juridiskā adrese

Nepieciešamības gadījumā Tirdzniecības kamera nodrošinās Jūsu jaundibināmo uzņēmumu ar juridisko adresi Lielbritānijā, kas ir nepieciešams nosacījums, veicot reģistrāciju Apvienotās Karalistes Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu sekretariāta pakalpojumi

Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas vēl ir attīstības stadijā Lielbritānijā, mūsu komanda var nodrošināt sekretariāta pakalpojumus. Pakalpojumu klāsts ietver: ienākošās korespondences saņemšana, apstrāde un pārsūtīšana u.c. Tūlītēja informēšana par Jums svarīgu ziņu saņemšanu; nepieciešamo iesniegumu, vēstuļu un citu dokumentu sagatavošana atbilstoši Anglijas lietvedībai.

Uzņēmumu formas Lielbritānijā

Lielbritānijā izplatītākais uzņēmumu (komercsabiedrību) veids ir sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (LTD), partnersabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLP), sabiedrība ar ierobežotiem pienākumiem (LBG) - parasti asociācijas, kameras, biedru klubi, kopienas u.c., un privāta vai publiska akciju sabiedrība (PLC).

sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (LTD)
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LTD - nosaukums angliski, atšifrējums) ir slēgta tipa uzņēmums ar juridiskās personas tiesībām, kuras pamatkapitāls sākās no 1GBP. LTD var sastāvēt no 1 valdes locekļa un dibinātāja, kurš var būt arī privātpersona. 
Uzņēmuma dibinātājs var būt arī juridiska persona, ja uzņēmumā ir iecelts valdes loceklis, kurš ir privātpersona.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir jāreģistrē 3 mēnešu laikā no uzņēmuma dibināšanas dienas. 
Veicot PVN maksātāja numura reģistrēšanu (nav obligāts) dibinot LTD, lai iegūtu uzņēmumam PVN maksātāja statusu, LTD ir jāatbilst konkrētiem kritērijiem.  Finanšu pārskati un LTD informācijas pārskats ir jāiesniedz katru gadu. 
LTD ir divu veidu statusi uzņēmuma reģistrā - aktīvs uzņēmums (uzņēmums, kas darbojas) un neaktīvs (Angļu valodā - dormant company, kas nedarbojas, bet ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā). 
Lielbritānijas Uzņēmumu reģistrs ir publiski pieejams, tajā būs pieejama informācija par LTD dibinātājiem un valdes locekļiem, uzņēmuma informācija. 

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties dibināt LTD Lielbritānijā.
partnersabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLP)
Partnersabiedrībai ar ierobežotu atbildību  (LLP – nosaukums angliski, atšifrējums) ir juridiskas personas statuss, to veido vismaz divi partneri uz LLP līguma pamata (partneri var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas). LLP nav pamatkapitāla, tā vietā “kapitāls” ir tas, ko partneri iegulda sabiedrībā (apjoma apmēru nosaka paši partneri).

Viena no būtiskākajām atšķirībām starp Lielbritānijas LTD un Lielbritānijas LLP ir tāda, ka LLP netiek aplikts ar nodokļiem (Apvienotās Karalistes uzņēmumu ienākuma nodoklis), ja, piemēram, partneru rezidence atrodas, un saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus Lielbritānijas. 

LLP finanšu atskaites un nodokļu deklarācija jāiesniedz ik gadu (pat tad, ja netiek maksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis Lielbritānijā).
Uzņēmuma PVN maksātāja numuru reģistrē tikai tādā gadījumā, ja LLP komercdarbība notiek Apvienotajā Karalistē.
LLP kā juridiska persona nemaksā uzņēmuma nodokli Apvienotajā Karalistē, jo tam nav nodokļu maksātāja statusa, bet nodokļus maksā LLP dalībnieki individuāli. 

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties dibināt LLP Lielbritānijā.
Sabiedrība ar ierobežotu pienākumu (LBG)
Sabiedrībai ar ierobežotiem pienākumiem (LBG - nosaukums angliski, atšifrējums) ir nevalstiskās organizācijas statuss. Izplatītākie organizāciju veidi Lielbritānijā ir asociācijas, fondi, kameras, biedru klubi, kopienas, mācību centri u.c. (Latvijā tās būtu biedrības un nodibinājumi), LBG var atsevišķi reģistrēt kā labdarības organizāciju, kuras reģistru vada Apvienotās Karalistes Labdarības komiteja (Charity Committee), un tiek noteikti atsevišķi pienākumi un tiesības. 

LBG nav pamatkapitālu daļas, bet tā drīkst veikt aktīvu saimniecisko darbību, lai atbalstītu statūtos noteiktos mērķus (atšķirībā no Latvijas biedrībām un nodibinājumiem), LBG drīkst būt peļņas gūšanas raksturs. 

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja vēlaties dibināt LBG Lielbritānijā.

nodokļi
LTD, LLP un LBG nodokļu veidu un apmēru var noteikt uzņēmuma darbības veids. 

2015. gadam LTD uzņēmuma ienākuma nodoklis ir noteikts 20% apmērā, kas ir par 1% vienību mazāk nekā 2014. gadā - 21%. 

Standarta PVN likme Lielbritānijā ir 20%, samazinātā likme 5%, kā arī 0% likme.

Uzņēmums jāreģistrē kā PVN maksātājs, ja tā 12 mēnešu apgrozījums pārsniedz - LTD/LBG 79 000 GBP un LLP 81 000 GBP.
LTD PVN numurs nav obligāts, ja uzņēmums nodarbojas tikai un vienīgi ar importa un eksporta darbībām.

uzzini vairāk par mūsu iespējām jūsu biznesam

IENĀKŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGŪ

Palīdzot Jūsu uzņēmumam (produktam vai pakalpojumam) nokļūt Lielbritānijas tirgū, piedāvājam specializētu pakalpojumu programmu.

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA LIELBRITĀNIJĀ

Mūsu kamera sniedz Juridisko palīdzību biedriem un privātiem klientiem (uzņēmumiem un privātpersonām),    aptverot plašu nozaru tīklu.

BIZNESA ATTĪSTĪŠANA LIELBRITĀNIJĀ

Piedāvājam pakalpojumu programmas, kas ļauj uzņēmumiem sekmīgi attīstīt uzņēmējdarbību apgūstot plašo Lielbritānijas biznesa vidi.

POZICIONĒŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGŪ

Šī pakalpojumu programma palīdzēs Jums Lielbritānijas sīvajos konkurences apstākļos atrast pareizo tirgus ieņemšanas stratēģiju.

UZSĀC SAVU BIZNESU LIELBRITĀNIJĀ

Mūsu kamera ir izveidojusi jaunu biznesa pakalpojuma programmu “Uzsāc savu biznesu", lai palīdzētu Jums soli pa solim uzmanīgi uzsākt savu biznesu Lielbritānijā.

POPULARIZĒŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGŪ

Esam izstrādājuši "Virzīšana tirgū" programmu, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko attiecību, reklāmas, mārketinga pakalpojumus un risinājumus.