IMIGRĀCIJA

Kas Jums jāzina par Britu pilsonību, Pastāvīgās uzturēšanās atļauju un Reģistrācijas apliecību?

Sadarbībā ar Lielbritānijas imigrācijas advokātu biroju, sniedzam nelielu ieskatu imigrācijas aktuālajos jautājumos. Iespējas, ko piedāvā Iekšlietu ministrija (Home Office) ES pilsoņiem Lielbritānijā.

BRITU PILSONĪBA

Britu pilsonība (British citizenship)  ir  oficiāls, tiesisks statuss un saikne ar Lielbritānijas valsti. Persona, kura ir naturalizējusies,  kļūst par britu pilsoni, un pilsonība tiek piešķirta uz mūžu.

vai jūs varat kļūt par lielbritānijas pilsoni?
Lielbritānijas pilsonība tiek iegūta naturalizācijas kārtībā. Lielbritānijas pilsonības naturalizācijai var pieteikties arī Eiropas Savienības pilsoņi, bet ir jāatbilst šādām prasībām:

• Persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu (skatīt vairāk GOV.UK)
• Personai ir ‘’labs raksturs ‘’(good character) un nav bijusi iepriekšēja sodāmība un/vai persona nav iesaistīta noziedzīgos nodarījumos;
• Persona faktiski dzīvo Lielbritānijā un tai ir labas angļu valodas zināšanas, izpratne par Lielbritānijas kultūru, valsti un tās vēsturi;
• Persona ir nodzīvojusi Lielbritānijā ne mazāk kā 5 gadus;
• Persona 5 gadu laika uzturējusies ārpus Lielbritānijas ne vairāk kā 450 dienas;
• Persona pēdējo 12 mēnešu laikā uzturējusies ārpus Lielbritānijas ne vairāk kā 90 dienas;
• Persona ir Eiropas Savienības pilsonis un personai ir dokumenti, kas apliecina  pastāvīgo dzīvesvietu Lielbritānijā;
• Persona nav pārkāpusi Lielbritānijas imigrācijas tiesības, kamēr uzturējusies Apvienotajā Karalistē;
• Personai ir jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai “Residence permit” -  permanent residence status. (skatīt vairāk GOV.UK un EEA)
• Vecākiem ir tiesības pieteikt savu bērnu pilsonībai, ja persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu. (skatīt vairāk GOV.UK Form MN1)
kā pieteikties lielbritānijas pilsonībai?
Lielbritānijas pilsonībai var pieteikties:

• Iesniedzot pieteikumu par pilsonību “Home Office”. Tai skaitā, ir iespēja izmantot pilsonības pārbaudes sistēmu (Nationality Checking Service) – skatīt šeit.
• Personai naturalizējoties būs jānokārto  Lielbritānijas pilsonības tests (Life in the UK Test) – skatīt šeit.    
• Personai būs jāiegūst “Biometric informācija”.
• Izmantojot Lielbritānijas imigrācijas advokāta vai jurista palīdzību.
cik ilgā laikā var iegūt lielbritānijas pilsonību un kādas ir izmaksas?
Naturalizācijas pieteikuma izskatīšana notiek aptuveni 3 mēnešus (un vairāk), un valsts nodeva ir 1236 GBP. Papildus ir citi izdevumi, piemēram, Lielbritānijas pilsonības tests, u.c.

PASTĀVĪGĀS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

 Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (rezidenta apliecinošs dokuments) ir atļauja, kuru izdod  Iekšlietu ministrija (Home office).
Tā  ir nepieciešama, lai atļautu ārvalstu pilsonim, piemēram, trešo valstu pilsonim tiesiski uzturēties Lielbritānijā. 

kas vajadzīgs, lai pieteiktos pastāvīgās uzturēšanās atļaujai?
Persona var pieteikties pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, tikai tad ja:

• Persona ir dzīvojusi Lielbritānijā ne mazāk kā 5 gadus, ir kvalificēta persona un var to pierādīt;
• Personai ir jāraugās, lai tā nebūtu uzturējusies ilgstoši ārpus Lielbritānijas;
• Personai jābūt dokumentiem, pierādījumiem, kas apliecina pastāvīgo dzīvesvietu Lielbritānijā šo 5 gadu posmā;
• Saskaņā ar Lielbritānijas Iekšlietu ministriju “Home Office” pieteikuma valsts nodeva ir 65 GBP.
• Ieteicams, ka ir Reģistrācijas apliecība.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Ja persona ir dzīvojusi Lielbritānijā mazāk kā 5 gadus un ne mazāk kā 3 mēnešus (ieteicams 6 mēneši), saskaņā ar Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas
“Home Office” informāciju, personai ir tiesības pretendēt uz šo rezidenta apliecinošu dokumentu – apliecību.

KAS IR REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA?
Reģistrācijas apliecība ir domāta, lai oficiāli apliecinātu un pierādītu personas uzturēšanās statusa tiesības Lielbritānijā, saskaņā ar Lielbritānijas Imigrācijas noteikumiem. 

Latvijas (Eiropas Savienības) pilsonim ir tiesības pieteikties apliecībai, kas apliecina personas uzturēšanos, dzīvošanu un strādāšanu Lielbritānijā, un tas ir personas statusu aizsargājošs dokuments (apliecība) Apvienotās Karalistes teritorijā.

Saskaņā ar Lielbritānijas Iekšlietu ministrijas “Home Office” pieteikuma valsts nodeva ir 65 GBP.
kādi ir ieguvumi no reģistrācijas apliecības?
Reģistrācijas apliecība ir oficiāls Lielbritānijas rezidenta statusa apliecinošs dokuments, kas:

• pierāda tiesības strādāt, uzturēties  un dzīvot Lielbritānijā;
• palīdz vieglāk pierādīt tiesības un pieprasīt noteiktus valsts pabalstus un pakalpojumus;
• atvieglo iespēju ieceļot un izceļot no Lielbritānijas, gadījumā, ja Lielbritānijas Imigrācijas dienesta darbinieks uz robežas pieprasīs Jums uzrādīt papildu dokumentus;
• vienkāršo turpmākās iespējas pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

VAIRĀK PAR REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU – lasīt šeit.


National Insurance Number (card)  nav Lielbritānijas rezidenta statusu apliecinošs dokuments vai personas identifikācijas karte! 

JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Juridiskās palīdzības ietvaros darbojas Lielbritānijas advokāte Šahana Beguma, kura ir Lielbritānijas advokātu komitejas locekle (Solicitors Regulation Authority) un arī Londonas advokātu biroja dibinātāja.

Kameras Juridiskās palīdzības ietvaros Beguma kundze ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi sniedz eksperta viedokli un risina dažādas lietas, ar kurām saskaras Latvijas pilsoņi Lielbritānijā. Advokāte specializējas Lielbritānijas imigrācijas tiesībās (vīzas, rezidenta statusa reģistrēšana (reģistrācijas apliecības), pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, Lielbritānijas pilsonības iegūšana u.c.) un sarežģītās tiesvedībās, kā arī veic notariāta darbības. 

KONTAKTI

Latvian-British Chamber of Commerce, Legal Aid division, 23 Hanover Square, Mayfair, London W1S 1JP.

 Juridiskās palīdzības nodaļas e-pasts: Agnese.Liepina@latvianchamber.co.uk vai Info@latvianchamber.co.uk
(Lai sazinātos ar Jums – e-pastā obligāti ir jābūt norādītam Jūsu vārdam, uzvārdam, e-pasta adresei un tālruņa numuram).