MĒS SPECIALIZĒJAMIES LIELBRITĀNIJAS TIESĪBĀS, LAI JUMS PALĪDZĒTU

Mūsu juridiskās palīdzības ietvaros esam palīdzējuši risināt dažādu veidu 
sarežģītus juridiskus jautājumus Latvijas valsts piederīgajiem Lielbritānijā.

Juridiskā palīdzība Tev Lielbritānijā!

Mēs apzināmies, ka Lielbritānijas tiesības atšķiras no Latvijas tiesībām, tādēļ, lai palīdzētu Tev Lielbritānijā, mūsu komanda ir izveidojusi pirmo oficiālo "Juridisko Palīdzību" latviešu valodā Lielbritānijā, ņemot vērā mūsu vairāk nekā piecu gadu lielo pieredzi par Anglijas un Velsas, kā arī Skotijas tiesībās. Mūsu Juridiskās palīdzības komandu veido advokāti, notāri, juristi un tiesību eksperti, nodrošinot pakalpojumus latviešu, angļu un krievu valodā.

Tavu interešu ievērošana & Konfidencialitāte

Jebkādas klientu informācijas neizpaušana ir mūsu profesionālās darbības pamatā. Esam ieguvuši klientu uzticību, pateicoties konfidencialitātei, ko ievērojam ikviena jautājuma risināšanā jau vairāk nekā piecus gadus.

Kompetence un praktiskas zināšanas

Pie mūsu vērtībām pieder vairāku gadu laikā iegūta kompetence par Lielbritānijas tiesībām un uzkrātas praktiskas zināšanas, un vairāku gadu pieredze risinot klientu lietas dažādos jautājumos, pilsētās un tiesu sēdēs Lielbritānijā.

Izdevīga cena par operatīvu pakalpojumu

Papildu informācijai aicinām sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu izmaksām konkrētam pakalpojumam.

JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS PAKALPOJUMU KLĀSTS

Mūsu palīdzība Jums Lielbritānijā

Tirdzniecības kamera ir izveidojusi pirmo "Juridisko Palīdzību" latviešu valodā, lai palīdzētu risināt noteiktus juridiskus jautājumus un lietas Latvijas valsts piederīgajiem Lielbritānijā.

KUR UN KĀ NOTIEK JURIDISKĀ PALĪDZĪBA?

Konsultācijas notiek klātienē - Tirdzniecības kameras biroja telpās Londonā vai neklātienē – izmantojot „Skype“ vai e-pastu saziņu. Juridiskās palīdzības darba apjoms vienmēr tiek noteikts individuāli saskaņojot ar biedru vai klientu.

LAIKA UN IZDEVUMU EKONOMIJA

Slēdzot līgumu par juridisko palīdzību, Jūsu izmaksas būs mazākas, un nepatērēsiet daudz laika iedziļinoties plašajā angļu tiesību sistēmā, tai skaitā tulkojot no angļu valodas uz latviešu valodu.

Juridiskās palīdzības iespējas

Juridiskās palīdzības apjoms parasti tiek noteikts ņemot vērā jūsu jautājumu loku, prasības un intereses.

UZŅĒMUMA TIESĪBAS & KOMERCDARĪJUMI LIELBRITĀNIJĀ 
Juridiskas palīdzības ietvaros konsultējam uzņēmuma tiesībās (Company Law) un palīdzam izvēlēties piemērotāko komercdarbības formu.
Sagatavojam visus uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. 

Papildus konsultējam un veicam šādas darbības:
✔ Uzņēmumu reorganizācija un likvidācija Lielbritānijā (Anglija & Velsa);
✔ Filiāļu un pārstāvniecību izveide Lielbritānijā (Anglija & Velsa);
✔ Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana;
✔ Uzņēmumu pārvalde;
✔ Izmaiņas valdes un dalībnieku sastāvos;
✔ Pamatdaļu turētāju līgumi;
✔ Pilnvaru izstrāde uzņēmuma vadības vajadzībām;
✔ Juridiskās adreses nodrošināšana klientu uzņēmumiem Lielbritānijā.

Lai uzzinātu, kā tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, aicinām sazināties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
UZŅĒMUMU APVIENOŠANA VAI PĀRŅEMŠANA LIELBRITĀNIJĀ
Juridiskās palīdzības ietvaros, Tirdzniecības kamera sniedz pilna klāsta uzņēmumu apvienošanas un iegādes juridiskās un finansu konsultācijas dažādu nozaru uzņēmumiem Lielbritānijā.

✔ Uzņēmuma reorganizācija;
✔ Juridisko risku un saistību izvērtēšana un analīze (Legal Due Diligence);
✔ Darījuma organizēšana uzņēmuma apvienošanā un iegādē;
✔ Uzņēmuma vērtēšana.

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
IT, SOCIĀLO MEDIJU & INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS LIELBRITĀNIJĀ
Domēnu vārdi 
Tirdzniecības kameras Juridiskā palīdzības ietvaros palīdzam reģistrēt augstākā līmeņa valsts koda domēnus (ccTLD), piemēram, .co.uk, org.uk, (Lielbritānija) .cn (Ķīna), .ngo, .ong, (NVO/NGO) un .eu.

Mājas lapu tiesības un lietošanas noteikumi
Palīdzam izstrādāt mājas lapu (ieskaitot online veikalu, sociālo mediju lapu) tiesību un lietošanas noteikumu klauzulas saskaņā ar Lielbritānijas un starptautiskajām tiesībām. Šī ir iespēja pasargāt savu mājas lapu no liekiem sarežģījumiem.

Lielbritānijas intelektuālā īpašuma tiesības
Tirdzniecības kameras Juridiskā palīdzības ietvaros konsultējam klientus par Lielbritānijas intelektuālā īpašuma tiesībām (autortiesības, blakustiesības, dizainparaugi, preču zīmes, domēni, komercnoslēpumi, negodīga konkurence).

Papildus:
✔ Intelektuālā īpašuma īpašnieku pārstāvība Lielbritānijas valsts institūcijās; 
✔ Palīdzība klientiem darījumos ar intelektuālo īpašumu;
✔ Licences, franšīzes, coexistence līgumu, tai skaitā, iegūšanas un nodošanas
    līgumu izstrāde pārņemot citu intelektuālā īpašuma tiesības no privātas vai
    juridiskas personas;
✔ Konsultācijas klientiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas  
    izveidi Lielbritānijā un starptautiski u.c. 

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
MĒS NENODROŠINĀM...
Tirdzniecības kamera nenodrošina palīdzību vai pakalpojumus Latvijas tiesas lēmumu izpildīšanai / atzīšanai Lielbritānijā, kā arī neveicam parādu piedziņas pakalpojumus no Latvijas valsts piederīgajām personām Lielbritānijā.
LĪGUMU UN DOKUMENTU IZVĒRTĒŠANA
Mūsu komanda, palīdzot Latvijas valsts piederīgajiem Lielbritānijā, veic dažādu līgumu un dokumentu izvērtēšanu pirms to parakstīšanas.  Līgumi un dokumenti tiek izvērtēti ņemot vērā Lielbritānijas tiesību normas un tiesu praksi.

Piemēram:
✔ Lielbritānijas Darba līgumu vai darba noteikumu izvērtēšana;
✔ Mutiska darba līguma - darba vēstules izvērtēšana;
✔ Lielbritānijas Darba Aģentūras līguma izvērtēšana;
✔ Darbu izpildes līgumu izvērtēšana;
✔ Nekustamā īpašuma pirkšanas līgumu izvērtēšana;
✔ Dzīvokļa/mājas īres līgumu izvērtēšana;
✔ Pakalpojumu sniegšanas līgumu izvērtēšana. 
✔ Pirkuma līguma izvērtēšana;
✔ Apdrošināšanas līguma izvērtēšana;
- u.c.

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
CITA VEIDA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA LATVIJAS VALSTS PIEDERĪGAJIEM LIELBRITĀNIJĀ
Mūsdienu strauji mainīgajā vidē juridiskajai palīdzībai arī ir jābūt spējīgai pielāgoties mainīgiem apstākļiem un dinamiski attīstīties.  

Juridiskās palīdzības ietvaros Lielbritānijā dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo lūgumi, lietas tiek izvērtētas individuāli, lai nodrošinātu labāko iespējamo risinājumu katram jautājumam, vienlaicīgi izvērtējot iespējas.

Lai uzzinātu, kā mūsu juristi, advokāti var palīdzēt jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS APKALPOŠANAS PROGRAMMA
Mūsu komanda nodrošina daudzpusīgu juridiskās palīdzības apkalpošanas programmu, piedāvājot klientam gan ikdienas juridisko palīdzību, gan noteiktu juridisku jautājumu risināšanu.
KONTAKTI
Latvian - British Chamber of Commerce, Legal Aid Service
(Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera), Tiesību centrs

Chapel Court, Yanley Lane,
Long Ashton Business Park, Long Ashton
Bristol, BS41 9LB
United Kingdom