JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

MĒS SPECIALIZĒJAMIES LIELBRITĀNIJAS TIESĪBĀS

 Mūsu juridiskās palīdzības ietvaros esam palīdzējuši risināt dažādu veidu sarežģītus juridiskos jautājumus 
uzņēmumiem no Lielbritānijas un Latvijas.

Juridiskā palīdzība uzņēmumiem

Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamerai ir vairāk nekā piecu gadu liela pieredze, specializējoties Anglijas un Velsas, kā arī Skotijas tiesību jautājumos. Esam pirmie Lielbritānijā, kuri attīstījuši juridiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu latviešu valodā. Mūsu Juridiskās palīdzības komandu veido advokāti, notāri, juristi un tiesību eksperti, nodrošinot pakalpojumus latviešu, angļu un krievu valodā.

Klienta interešu ievērošana un konfidencialitāte

Jebkuras klienta sniegtās informācijas neizpaušana ir mūsu profesionālās darbības pamatā. Pateicoties konfidencialitātei, ko ievērojam ikviena jautājuma risināšanā, vairāk nekā piecu gadu laikā esam ieguvuši daudzu nozīmīgu klientu uzticību.

Konkurētspējīga cena par operatīvi sniegtu pakalpojumu

Papildu informācijai aicinām sazināties ar mums, lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu izmaksām konkrētam pakalpojumam.

Tirdzniecības kameras biedra statuss

Biedra statuss tiek piešķirts automātiski visiem klientiem un ir spēkā trīs gadus no piešķiršanas dienas. Biedra statuss Jums ļaus piedalīties Tirdzniecības kameras rīkotajos pasākumos; izmantot kameras logotipu Jūsu mājas lapā un citas iespējas.

PAKALPOJUMU KLĀSTS JŪSU BIZNESAM

Mūsu palīdzība Jūsu uzņēmumam Lielbritānijā

Tirdzniecības kamera sniedz profesionālus juridiskās palīdzības pakalpojumus un konsultācijas biedriem un privātiem klientiem, aptverot plašu nozaru tīklu.

KUR UN KĀ NOTIEK JURIDISKĀ PALĪDZĪBA?

Konsultācijas notiek klātienē - Tirdzniecības kameras biroja telpās Londonā vai neklātienē – izmantojot „Skype“ vai e-pastu saziņu. Juridiskās palīdzības darba apjoms vienmēr tiek noteikts individuāli saskaņojot ar biedru vai klientu.

KOMPETENCE

Pie mūsu vērtībām pieder vairāku gadu laikā iegūta kompetence par Anglijas tiesībām un uzkrātas praktiskas zināšanas, risinot klientu lietas dažādās jurisdikcijās un tiesu sēdēs Lielbritānijā.

LAIKA UN IZDEVUMU EKONOMIJA

Slēdzot līgumu par juridisko palīdzību, Jūsu izmaksas būs mazākas, un Jūsu laiks tiek ietaupīts, jo nebūs nepieciešams iedziļināties plašajā Anglijas tiesību sistēmā. Mēs veiksim arī dokumentu tulkošanu no angļu valodas uz latviešu valodu.

uzņēmuma juridiskās apkalpošanas programma

Tirdzniecības kamera piedāvā daudzpusīgu uzņēmuma juridiskās apkalpošanas programmu, piedāvājot uzņēmumiem gan ikdienas, gan sarežģītu darījumu plānošanu un juridisko jautājumu risināšanu.

Juridiskās palīdzības iespējas

Juridiskās palīdzības apjoms parasti tiek noteikts ņemot vērā uzņēmuma individuālās prasības un intereses.

UZŅĒMUMA TIESĪBAS & KOMERCDARĪJUMI LIELBRITĀNIJĀ 
Juridiskas palīdzības ietvaros konsultējam uzņēmuma tiesībās (Company Law) un palīdzam izvēlēties piemērotāko komercdarbības formu.
Sagatavojam visus uzņēmuma reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. 

Papildus konsultējam un veicam šādas darbības:
✔ Uzņēmumu reorganizācija un likvidācija Lielbritānijā (Anglija & Velsa);
✔ Filiāļu un pārstāvniecību izveide Lielbritānijā (Anglija & Velsa);
✔ Uzņēmumu apvienošanās un pārņemšana;
✔ Uzņēmumu pārvalde;
✔ Izmaiņas valdes un dalībnieku sastāvos;
✔ Pamatdaļu turētāju līgumi;
✔ Pilnvaru izstrāde uzņēmuma vadības vajadzībām;
✔ Juridiskās adreses nodrošināšana klientu uzņēmumiem Lielbritānijā.

Lai uzzinātu, kā tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, aicinām sazināties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
UZŅĒMUMU APVIENOŠANA VAI PĀRŅEMŠANA LIELBRITĀNIJĀ
Juridiskās palīdzības ietvaros, Tirdzniecības kamera sniedz pilna klāsta uzņēmumu apvienošanas un iegādes juridiskās un finansu konsultācijas dažādu nozaru uzņēmumiem Lielbritānijā.

✔ Uzņēmuma reorganizācija;
✔ Juridisko risku un saistību izvērtēšana un analīze (Legal Due Diligence);
✔ Darījuma organizēšana uzņēmuma apvienošanā un iegādē;
✔ Uzņēmuma vērtēšana.

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
DARBA TIESĪBAS UZŅĒMUMIEM LIELBRITĀNIJĀ
Juridiskās palīdzības ietvaros, mēs varam ieteikt mentorus darba tiesību izstrādāšanā Jūsu uzņēmumā, konsultācijas par darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem saskaņā ar Anglijas tiesībām (Employment Law) un pušu interesēm, pārstāvība darba strīdos, darba tiesās (Anglijas darba tribunāls) un darba tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumos.

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
LĪGUMU UN DOKUMENTU SAGATAVOŠANA ANGĻU VALodā
Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Tiesību centram ir pieredze dažādu līgumu izstrādāšanā ievērojot katra dokumenta individualitāti un konkrētos nosacījumus. Līgumi un dokumenti tiek sagatavoti ņemot vērā Lielbritānijas tiesību normas.
Juridiskajā palīdzībā ietilpst arī:
✔ Juridisku atzinumu un izvērtējumu sniegšana jau sagatavotiem līgumiem;
✔ Aizpildām Lielbritānijas valsts iestāžu formas un pieteikumus;
✔ Veicam Lielbritānijas valsts iestāžu formu un pieteikumu profesionālu tulkošanu, paskaidrojumu komentēšanu uz latviešu valodu;
✔  Dažadu dokumentu izvērtēšana un pārbaude, lai dokuments atbilstu Lielbritānijas tiesību normām. Piemēram:
     ✔ Nekustamā īpašuma pirkšanas līgumu izvērtēšana;
     ✔ Nekustamā īpašuma īres līguma  izvērtēšana;
     ✔ Pakalpojumu sniegšanas līgumu izvērtēšana. u.c.

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
IT, SOCIĀLO MEDIJU & INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS LIELBRITĀNIJĀ
Domēnu vārdi 
Tirdzniecības kameras Juridiskā palīdzības ietvaros palīdzam reģistrēt augstākā līmeņa valsts koda domēnus (ccTLD), piemēram, .co.uk, org.uk, (Lielbritānija) .cn (Ķīna), .ngo, .ong, (NVO/NGO) un .eu.

Mājas lapu tiesības un lietošanas noteikumi
Palīdzam izstrādāt mājas lapu (ieskaitot online veikalu, sociālo mediju lapu) tiesību un lietošanas noteikumu klauzulas saskaņā ar Lielbritānijas un starptautiskajām tiesībām. Šī ir iespēja pasargāt savu mājas lapu no liekiem sarežģījumiem.

Lielbritānijas intelektuālā īpašuma tiesības
Tirdzniecības kameras Juridiskā palīdzības ietvaros konsultējam klientus par Lielbritānijas intelektuālā īpašuma tiesībām (autortiesības, blakustiesības, dizainparaugi, preču zīmes, domēni, komercnoslēpumi, negodīga konkurence).

Papildus:
✔ Intelektuālā īpašuma īpašnieku pārstāvība Lielbritānijas valsts institūcijās; 
✔ Palīdzība klientiem darījumos ar intelektuālo īpašumu;
✔ Licences, franšīzes, coexistence līgumu, tai skaitā, iegūšanas un nodošanas
    līgumu izstrāde pārņemot citu intelektuālā īpašuma tiesības no privātas vai
    juridiskas personas;
✔ Konsultācijas klientiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģijas  
    izveidi Lielbritānijā un starptautiski u.c. 

Lai uzzinātu, kā Tirdzniecības kamera var palīdzēt Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk
CITA VEIDA JURIDISKĀ PALĪDZĪBA Lielbritānijā
Mūsdienu strauji mainīgajā vidē juridiskajai palīdzībai arī ir jābūt spējīgai pielāgoties mainīgiem apstākļiem un dinamiski attīstīties.  
Juridiskās palīdzības ietvaros uzņēmumu pārstāvju lūgumi, lietas tiek izvērtētas individuāli, lai nodrošinātu labāko iespējamo risinājumu katram jautājumam, vienlaicīgi izvērtējot iespējas.

Lai uzzinātu, kā mūsu juristi un advokāti var palīdzēt konkrētā Jūsu lietā, lūdzu, sazinieties ar mums rakstot uz:  tiesibas@latvianchamber.co.uk

Mēs nenodrošinām...
Tirdzniecības kamera nenodrošina palīdzību vai pakalpojumus Latvijas tiesas lēmumu izpildīšanai / atzīšanai Lielbritānijā, kā arī neveicam parādu piedziņas pakalpojumus no Latvijas valsts piederīgajām personām Lielbritānijā.

UZZINIET VAIRĀK PAR MŪSU IESPĒJĀM JŪSU BIZNESAM

IENĀKŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGŪ

Palīdzot Jūsu uzņēmumam (produktam vai pakalpojumam) nokļūt Lielbritānijas tirgū, piedāvājam specializētu pakalpojumu programmu.

POZICIONĒŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGŪ

Šī pakalpojumu programma palīdzēs Jums Lielbritānijas sīvajos konkurences apstākļos atrast pareizo tirgus ieņemšanas stratēģiju.

UZŅĒMUMA DIBINĀŠANA LIELBRITĀNIJĀ

Lai sekmētu Jūsu uzņēmuma reģistrēšanu vai filiāles atvēršanu Lielbritānijā, esam izstrādājuši specializētu pakalpojumu programmu.

POPULARIZĒŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGŪ

Esam izstrādājuši "Virzīšana tirgū" programmu, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko attiecību, reklāmas, mārketinga pakalpojumus un risinājumus.

BIZNESA ATTĪSTĪŠANA LIELBRITĀNIJĀ

Piedāvājam pakalpojumu programmas, kas ļauj uzņēmumiem sekmīgi attīstīt uzņēmējdarbību apgūstot plašo Lielbritānijas biznesa vidi.

UZSĀC SAVU BIZNESU LIELBRITĀNIJĀ

Mūsu kamera ir izveidojusi jaunu biznesa pakalpojuma programmu “Uzsāc savu biznesu", lai palīdzētu Jums soli pa solim uzmanīgi uzsākt savu biznesu Lielbritānijā.