Kontrolsaraksts priekš Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas

  • Vai Jūs atbilstat nosacījumiem, lai pieteiktos “Pastāvīgās uzturēšanās atļaujai” Lielbritānijā?

Sadarbībā ar Lielbritānijas imigrācijas advokātu biroju, sniedzam nelielu ieskatu imigrācijas aktuālajos jautājumos. Zemāk ir kontrolsaraksts, lai izvērtētu situāciju, vai Jūs atbilstat nosacījumiem, lai pieteiktos “Pastāvīgās uzturēšanās atļaujai”.

Ja iepazīstaties ar šo informāciju un saprotat, ka neatbilstat pieteikšanās nosacījumiem, tad alternatīva varētu būt Reģistrācijas apliecība, kas arī kalpo kā dokuments, lai apliecinātu personas statusu Lielbritānijā. Lielbritānijas Iekšlietu ministrija nenosaka kā pienākumu pieteikties apliecībai vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujai, tas katras personas pašas ziņā. Vairāk informācijas par personas statusu skatīt šeit.

reg_apl_banner

Nosacījumi, lai pieteiktos “Pastāvīgās uzturēšanās atļaujai”

Noteikums

Persona ir dzīvojusi Lielbritānijā ne mazāk kā 5 gadus, ir kvalificēta persona un var to pierādīt; Personai ir jāspēj norādīt konkrētu datumu, kurā pārcēlās no Latvijas uz Lielbritāniju. Tāpat jāspēj norādīt datumus, kuros esat izceļojis no Lielbritānijas un nosaukt apmeklētās valstis.

Kvalificēta persona

Darbinieks, pašnodarbināta persona, finansiāli nodrošināta persona, students vai darba meklētājs Lielbritānijā (jāspēj pierādīt hronoloģiskā secībā informāciju par darbību 5 gadu periodā).

  • Pievienošanās periods 1.05.2004 – 30.04.2011: Ja persona ir strādājusi Lielbritānijā laika posmā no 2004.g. 1. maija – 2011.g. 30. aprīlim, kad spēkā bija “Worker registration scheme (WRS)”, personai jāspēj apliecināt to ar “Worker registration scheme (WRS)” dokumentu.

Pilsonība

Latvijas (ES)

Dokumenti – pierādījumi

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šos 5 gadus uzturējies Lielbritānijā. To var pierādīt ar 2 un vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā. Dokumenti, kā: komunālo pakalpojumu rēķini, bankas pārskatu izziņas, council tax, NHS (vai ekvivalents) vēstules, hipotēkas vai īres līgumi, vai citi dokumenti.

Darbiniekiem:

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šos 5 gadus strādājis Lielbritānijā. To var pierādīt ar vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā: darba devēju vēstules, algu lapiņas (wage slips), bankas pārskats, kas apliecina algas saņemšanu vai P60. Ja jums ir pazudis kāds no dokumentiem par konkrēto laika posmu, tad būs jāsniedz paskaidrojuma vēstule angļu valodā, pievienojot klāt kādu no dokumentiem, kā darba līgums (parakstīts), P45, vēstule par atbrīvošanu no darba.

Pašnodarbinātiem:

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šajos 5 gados strādājis kā pašnodarbināta persona Lielbritānijā. To var pierādīt ar vairāku dokumentu veidiem par konkēto gadu 5 gadu periodā: tax self-assessment formas, maksājumi par class 2 vai 4 national insurance contributions, maksājuma rēķini par veiktajiem pakalpojumiem, pašnodarbinātās personas bankas konta pārskats, u.c.

Ja saņemat pabalstus:

Jāspēj dokumentāli pierādīt, ka esat šajos 5 gados saņēmis valsts pabalstus. To var pierādīt ar vairāku dokumentu veidiem par konkrēto gadu 5 gadu periodā: vēstules no DWP, HMRC, tax credit, bankas pārskats, kas apliecina pabalsta saņemšanu.

ATCERIES: Svarīgi ņemt vērā, ka pretendēt uz Lielbritānijas pilsonības iegūšanu var persona, kurai ir “Pastāvīgās uzturēšanās atļauja” vismaz vienu gadu. (British Nationality (General) (Amendment No. 3) Regulations 2015 (SI 2015/1806).

INFORMĀCIJAI: Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Juridiskās palīdzības ietvaros darbojas Lielbritānijas advokāte Šahana Beguma, kura ir Lielbritānijas advokātu komitejas locekle (Solicitors Regulation Authority) un specializējas Lielbritānijas imigrācijas tiesībās (vīzas, rezidenta statusa reģistrēšana (reģistrācijas apliecības), pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, Lielbritānijas pilsonības iegūšana u.c.) un sarežģītās tiesvedībās, kā arī veic notariāta darbības. Advokāte ir arī Londonas advokātu biroja dibinātāja.

Kameras Juridiskās palīdzības ietvaros advokāte ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi sniedz eksperta viedokli un risina dažādas lietas, ar kurām saskaras Latvijas pilsoņi Lielbritānijā.

KONTAKTI: Latvian-British Chamber of Commerce, Legal Aid division, 23 Hanover Square, Mayfair, London W1S 1JP. Juridiskās palīdzības nodaļa e-pasts: Agnese.Liepina@latvianchamber.co.uk vai Info@latvianchamber.co.uk (Lai sazinātos ar Jums – e-pastā obligāti ir jābūt norādītam Jūsu vārdam, uzvārdam, e-pasta adresei un tālruņa numuram).