Latvijas kredītņēmēju asociācija kļūst par partneri

Screen Shot 2016-05-08 at 19.11.07Latvijas kredītņēmēju asociācija kļūst par Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Juridiskās palīdzības nodaļas partneri, lai sekmīgāk risinātu Latvijas pilsoņu tiesību aizsardzību pārrobežu maksātnespējas jautājumos. Latvijas kredītņēmēju asociācijas veicina efektīvāku parādnieku tiesību aizsardzību, piedaloties likumu grozījumu izskatīšanās un grozījumos, kā arī pārstāvot kredītņēmēju intereses Latvijā.

http://latvianchamber.co.uk/…/fiziskas-personas-maksatnesp…/
http://kreditnemejuasociacija.lv