Par Kameru

MŪSU MISIJA

Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras misija ir veicināt tirdzniecību un uzņēmējdarbību starp Lielbritāniju un Latviju. Mūsu galvenie darbības virzieni ir tehnoloģijas, inovācijas un finanses.

Tirdzniecības Kamera veicina Latvijas valsts piederīgo tiesību un interešu aizsardzību Lielbritānijā.

LATVIJAS-LIELBRITĀNIJAS BIZNESA PADOME

 

PAR TIRDZNIECĪBAS KAMERU

Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera dibināta 2010. gadā Londonā, Apvienotajā Karalistē.               Mūsu galvenie darbības virzieni ir tehnoloģijas, inovācijas un finanses.

 
Par Latvijas - Lielbritānijas tirdzniecības kameru
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (angļu: Latvian-British Chamber of Commerce) ir Lielbritānijas neatkarīga organizācija, kas tika dibināta 2010. gada 13. oktobrī Londonā, Apvienotajā Karalistē. Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir starptautisks Biznesa un Tiesību centrs ar Biznesa parku Apvienotajā Karalistē. Kameras  galvenie darbības virzieni ir tehnoloģijas, inovācijas un finanses.

Vēsture
2009. gada rudenī tika uzsākta Tirdzniecības kameras izveide Lielbritānijā. 2010. gada 13. oktobrī tā tika reģistrēta Apvienotās Karalistes uzņēmumu reģistrā un kameru reģistrā.
2010. gada 28. oktobrī oficiāli tika atklāta pirmā un vienīgā Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera Apvienotajā Karalistē, kas notika 20 gadus pēc Latvijas Republikas atjaunošanas. Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir nozīmīgs biznesa un juridiskās palīdzības centrs uzņēmējiem, pašnodarbinātajām personām un Latvijas pilsoņiem Lielbritānijā.
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameru ir akreditējusi Apvienotās Karalistes Nacionālā Lielbritānijas Tirdzniecības kamera, 2010. gada 14. oktobrī starp abām kamerām tika parakstīts sadarbības un saprašanās memorands. Memorands apstiprina faktu, ka Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir pirmā divu valstu (Apvienotā Karaliste un Latvija) pārstāvošā Tirdzniecības kamera. 
2015. gada janvārī Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras izpilddirektore un valdes locekle Baiba More Brown parakstīja līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, lai veicinātu aktīvāku tirdzniecību starp Latvijas un Lielbritānijas uzņēmējiem un nodrošinātu plašākas biznesa iespējas Latvijas uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē.
2015. gada augustā Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera kļuva par oficiālu partneri Rietumu Londonas Tirdzniecības kamerai, tādā veidā kopīgi veicinot Rietumu Londonas rajona uzņēmēju interesi par Latvijas uzņēmējdarbības vidi un jaunas iespējas Latvijas uzņēmējiem Rietumu Londonas rajonā. Rietumu Londona (angļu: West London) atrodas Lielajā Londonas apgabalā, kas ir stratēģiski nozīmīgs uzņēmējdarbības attīstības rajons. Rietumu Londonā atrodas Hītrovas lidosta, kas ir Eiropas lielākā lidosta (trešā lielākā pasaulē), kā arī Vemblijas stadions, kas ir Eiropas futbola asociācijas (UEFA) elites stadions.
administrācija
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras administrāciju veido dažādas valodas pārvaldoši nozaru speciālisti, kuri savas zināšanas ir papildinājuši Lielbritānijas nozaru uzņēmumos, organizācijās un valsts iestādēs. 

Mārcis Liors Skadmanis - Valdes priekšsēdētājs un direktors
Baiba More Brown - Izpilddirektore
Santa Graikste - Padomniece
Tom Kin - Globālās Stratēģijas direktors
Tatjana Antonova - Biznesa sakaru vadītāja
Sasha Bogdanov - Juridiskās palīdzības nodaļas konsultants - Tiesas un Baristeri
Karīna Hirte - Digitālā mārketinga vadītāja
Lelde Freimane -  Juridiskās palīdzības nodaļas konsultante - Darba tiesības
Qi Zhang - Projektu vadītājs - Āzijas tirgus un pārstāvis Briselē
Agnese Liepiņa - Klientu un Biedru Attiecību vadītāja
Māris Koks - Projektu vadītājs un Bristoles Biznesa parka pārstāvis

Ja Jums ir jautājumi, komentāri vai ieteikumi mums, aicinām sazināties un rakstīt uz: info@latvianchamber.co.uk
Latvijas-Lielbritānijas Biznesa padome
Tirdzniecības kameras padomi veido nacionāli un starptautiski atzīti nozaru speciālisti, kuri vada vai ir vadījuši augsta līmeņa organizācijas, uzņēmumus vai valsts institūcijas. Padomei ir konsultatīvs statuss, lai palīdzētu attīstīt Tirdzniecības kameras misiju.

Padomes locekļi ir Marks Prisks (angļu: Mark Prisk) Lielbritānijas parlamenta deputāts, premjerministres pārstāvis investīciju jautājumos Ziemeļu un Baltijas valstīs, bijušais Lielbritānijas Komercdarbības un uzņēmējdarbības valsts ministrs, Mājokļu valsts ministrs, bijušais Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis, Latvijas Institūta direktore Karīna Pētersone, Latvijas Darba Devēju Konfederācijas viceprezidente Aiva Vīksna, Baltijas Modes Federācijas prezidente Elena Strahova u.c.
Tirdzniecības kameras Darbība
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras birojs atrodas Londonā. Tirdzniecības kamera ir attīstījusi ciešas attiecības ar trim lielākajām un vecākajām Lielbritānijas bankām, tādām kā Karaliskā Skotijas banka (angļu: The Royal Bank of Scotland) "RBS", Nacionālā Vestminsteras banka (NatWest Bank) un Loids banka (Lloyds Bank). 2014. gadā Tirdzniecības kamera organizēja "The Royal Bank of Scotland" direktores pirmo vizīti Latvijā, Baltijas valstīs. Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir oficiālā partnere Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvaldei (angļu: HM Revenue & Customs (HMRC)) Apvienotajā Karalistē.
No 2011. gada Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera, sadarbojoties ar Biznesa augstskolu "Turība", nodrošina "Turības" studentiem ārvalstu praksi un darba pieredzi. Prakses laikā praktikants tiek iesaistīts Tirdzniecības kameras projektos, kuru laikā ir iespēja papildināt zināšanas par ārvalstu etiķetēm un piedalīties tikšanās ar ietekmīgiem biznesa pārstāvjiem no dažādām valstīm.
Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera nodrošina biznesa pakalpojumus, juridisko palīdzību, konsultācijas, izpētes darbības, mārketinga un reklāmas pakalpojumus, kā arī seminārus un konferences par aktuālām tēmām. Tirdzniecības kamera ir izstrādājusi programmas, lai palīdzētu operatīvi reģistrēt pašnodarbināto personu statusu, dibināt uzņēmumus Lielbritānijā, iegūt nepieciešamās atļaujas un licences.
Tirdzniecības kameras ieņēmumi 
Visi Tirdzniecības kameras ieņēmumi tiek novirzīti tās attīstībā, lai varētu sekmīgi palīdzēt attīstīt jaunas programmas un pakalpojumus, kas vērsti uz esošo vai jauno uzņēmumu, profesionāļu, biznesa uzsācēju un interesentu iespējām Lielbritānijā. Kā viens no galvenajiem uzdevumiem kameras darbībā ir eksporta un importa tirgus iespēju veicināšana starp Latviju un Lielbritāniju. 

Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera nesaņem un nav saņēmusi finansiālu atbalstu, zidojumus, dotācijas no Latvijas un Lielbritānijas valsts iestādēm, vēstniecībām, valsts valdību organizācijām.
Prakses/darba iespējas Tirdzniecības kamerā
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera regulāri sniedz iespēju savā komandā iesaistīties aktīviem, entuziastiskiem un pieredzes bagātiem profesionāļiem. Viena no primārajām prasībām, lai persona tiktu iesaistīta kameras komandā, ir vismaz trīs pamata valodu pārvaldīšana - angļu, latviešu un krievu valoda. Aicinot komandai pievienoties aktīvus cilvēkus, mēs meklējam studentus, kā arī pieredzējušus speciālistus, kuru personīgās īpašības, akadēmiskās zināšanas un profesionālā pieredze liecina par augstām profesionālajām spējām, spēcīgu motivāciju un izaugsmes potenciālu.
Lai pretendētu uz praksi vai darba iespēju, lūdzam sūtīt savu kontaktinformāciju un CV, kas tiks izskatīts, līdz ko tiks radīta brīva darbavieta vai prakses iespēja. 
Pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pasta adresi: info@latvianchamber.co.uk
TIRDZNIECĪBAS Kameras ĢĒRBOŅA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērboni drīkst izmantot kameras biedri, kuri nodarbojas ar ražošanu vai noteikti Tirdzniecības kameras partneri vai ar Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras speciālu atļauju noteiktā kartībā.
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērboņa lietošana, nesaskaņojot to ar Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras vadību, ir aizliegta.

Ģērboņa zīmi var piemērot šādos veidos:
Uz Jūsu brošūrām, izdales materiāliem
Korporatīvajā reklāmā un mājas lapā
Uz izstādes aprīkojuma un organizācijas stendiem (displejiem) 

Nav pieļaujama nekādu citu objektu, grafisku elementu vai uzrakstu pievienošana Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērbonim. 

Kategoriski aizliegts izmantot Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērboni pornogrāfisku un pretrunīgu raksturu materiālos, kas celtu Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras neslavu.
Noteikumi par mājas lapas izmantošanu
Noteikumi par www.latvianchamber.co.uk (co.uk/lv un co.uk/ru) mājas lapas izmantošanu:
Pirms sākat izmantot sekojošo mājas lapu (Mājas Lapa), rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot Mājas Lapu, jūs piekrītat zemāk izklāstītajiem noteikumiem un apņematies tos ievērot. Atsevišķi Mājas Lapas dokumenti un sadaļas var būt pakļauti īpašiem noteikumiem, kas tiek piemēroti papildus šiem noteikumiem. Elektronisko pakalpojumu izmantošana tiek pakļauta Vispārīgajiem noteikumiem par pakalpojumiem, kas pieejami ar Elektroniskajiem identifikācijas kodiem.
Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par šī pakalpojuma un Mājas Lapas saturu. Pakalpojuma sniedzējs nedod nekādas garantijas attiecībā uz Mājas Lapu vai tās saturu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Mājas Lapas saturu, kā arī pārtraukt brīvas pieejas nodrošināšanu tai. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem vai zaudējumiem, kas radusies šīs Mājas Lapas izmantošanas rezultātā, arī ja pakalpojuma sniedzējam vai tā pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Mājas Lapā.

Pakalpojuma sniedzēji
:
Mājas Lapa var ietvert pakalpojumus, ko sniedz gan Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce) - tās ko’anda. Šajā nozīmē Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības kameras komandu var tikt saukta par pakalpojuma sniedzējiem. Informāciju par Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce) un tā komandu var atrast Internetā:  www.latvianchamber.co.uk.

Informācija par pakalpojuma sniedzēju
:
Primārais pakalpojuma sniedzējs ir:
Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce)
23 Hanover Square, Mayfair, London W1S 1JP. 
AK UR reģistrācijas numurs 07406562
Tālrunis +44 (0)20 73872 185
E-pasts info@latvianchamber.co.uk

Ierobežojumi attiecībā uz mājas lapas izmantošanu un juridisko spēku
:
Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā nekādos apstākļos nav uzskatāma par kāda no pakalpojuma sniedzējiem padomu, piedāvājumu pirkt vai pārdot, vai rekomendāciju, izņemot gadījumus, kad Palāta nepārprotami ir noteikusi pretējo. 
Mājas Lapa un tajā atrodamā informācija ir paredzēta ekskluzīvi Apvienotajai Karalistei un latviski, krieviski valodu pratējiem, ja vien nepārprotami nav norādīts pretējais. Palāta neuzņemas atbildību par jebkādām, pamatojoties uz Palātu padomiem, veiktām darbībām vai radusies zaudējumiem.

Trešo personu sniegta informācija
:
Visas Mājas Lapā izvietotās saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Mājas Lapā izvietotas saites palīdzību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās mājas lapās, un pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkādu nepietiekamu vai nepatiesu informāciju.

Nemateriālās tiesības
:
Latvijas Lielbritānijas  Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce) pieder visas autortiesības uz Mājas Lapu. Visas autortiesības ir nodrošinātas attiecībā uz jebkuru valsti. Mājas Lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, izņemot gadījumu, kad ir saņemta attiecīgās tiesības īpašnieka atļauja šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz informācijas glabāšanu datora atmiņā vai izdruku tikai personīgai lietošanai. Mājas Lapas saturu var izmantot saskaņā ar Autortiesībām. Atsaucoties uz Mājas Lapā publicēto informāciju, ir norādāms datu avots. Mājas Lapā izmantoto tirdzniecības zīmju un logotipu publicēšana, reproducēšana vai izplatīšana bez Tirdzniecības kameras rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
 
Jurisdikcija
:
Šie noteikumi piemērojami saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu.