VEIDOT PASAULI LABĀKU
Mēs esam priecīgi sadarboties ar labiem cilvēkiem un organizācijām, un sasniegt rezultātus, kas ļauj mums veidot pasauli labāku.
    
KAS MĒS ESAM?

Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (angliski. Latvian-British Chamber of Commerce) ir Lielbritānijas NVO, institūcija un sociālais uzņēmums, kas dibināts 2010. gada 13. oktobrī Londonā, Apvienotajā Karalistē, galvenā mītne atrodas Bristolē.

Tirdzniecības kamera Lielbritānijā ir pazīstama kā inovatīvā kamera, kura izveidojusi digitālus pakalpojumu produktus - uzņēmumu reģistrācija AK; juridisko adrešu noma AK; juridiskā palīdzības programma. Pakalpojumi tiek piedāvāti gan Kameras biedriem (juridiskām un fiziskām personām), gan klientiem, kas kļūst par biedriem.

Kameras prioritārie atbalsta sektori ir informācijas tehnoloģijas un inovācijas. Kamera rīko ikgadējas darījumu brokastis un laiku pa laikam starptautiskas tirdzniecības misijas, kurās piedalās uzņēmumi no Baltijas valstīm.

Kameras inovatīvo pieeju un darbu ir augsti novērtējušas Lielbritānijas vadošās valsts iestādes un AK Premjerministra birojs.  


alt-text

MUMS IR 445 BIEDRI

MŪSU VĒSTURE
alt-text
2009. gada rudenī tika uzsākta Tirdzniecības kameras izveide Lielbritānijā. 2010. gada 13. oktobrī tā tika reģistrēta Apvienotās Karalistes uzņēmumu reģistrā un kameru reģistrā. Tirdzniecības kamera ir NVO, institūcija un sociālais uzņēmums, kura pieeja ir sniegt praktisku palīdzību pakalpojumu veidā un rīkot aktivitātes prioritārajos atbalsta sektoros.
No 2010. gada līdz 2016. gadam Tirdzniecības kameras galvenais birojs atradās Londonas centrā, taču 2016. gada vidū Kameras  galvenais birojs tika pārcelts uz Bristoli, jo ieguva iespēju pārvaldīt Biznesa parku "Long Ashton" Bristolē, Dienvidrietumanglijā, Longeštona (Long Ashton) apgabalā. Biznesa parks sastāv no septiņām ēkām, kurās atrodas vairāki uzņēmumu biroji. Ņemot vērā, ka Bristoles pilsēta oficiāli ir galvenā IT, augsto tehnoloģiju, inženierzinātnes, digitālo un radošo nozaru pilsēta Lielbritānijā, Biznesa parks tiek attīstīts konkrētajā apgabalā, lai nodrošinātu praktiskas iespējas uzņēmumiem.
PARTNERĪBA
Tirdzniecības kamera ir attīstījusi sadarbību ar trim lielākajām Lielbritānijas bankām - Karaliskā Skotijas banka (The Royal Bank of Scotland) "RBS", Nacionālā Vestminsteras banka (NatWest Bank) un Coutts Banka. 2014. gadā Tirdzniecības kamera organizēja "The Royal Bank of Scotland" direktores pirmo darba vizīti Latvijā.

No 2015. gada Latvijas—Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir oficiāla partnere Apvienotās Karalistes valsts iestādēm - Apvienotās Karalistes Uzņēmumu reģistrs
(Companies House) un Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvalde (HM Revenue & Customs "HMRC”).
MŪSU STRUKTŪRA
ADMINISTRĀCIJA
Tirdzniecības kameras administrāciju veido dažādas valodas pārvaldoši nozaru speciālisti, kuri savas zināšanas ir papildinājuši Lielbritānijas nozaru uzņēmumos, organizācijās un valsts iestādēs. 
LATVIJAS-LIELBRITĀNIJAS BIZNESA PADOME
Tirdzniecības kameras padomi veido nacionāli un starptautiski atzīti nozaru speciālisti, kuri vada vai ir vadījuši augsta līmeņa organizācijas, uzņēmumus vai valsts institūcijas. Padomei ir konsultatīvs statuss, lai palīdzētu attīstīt Tirdzniecības kameras misiju.

Padomes locekļi ir:

Marks Prisks (angļu: Mark Prisk) - Lielbritānijas parlamenta deputāts, premjerministres pārstāvis investīciju jautājumos Ziemeļu un Baltijas valstīs,
bijušais Lielbritānijas Komercdarbības un uzņēmējdarbības valsts ministrs, Mājokļu valsts ministrs;
Guntis Ulmanis - bijušais Latvijas Valsts prezidents;
Andris Jaunsleinis - Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs;
Karīna Pētersone - Latvijas Institūta direktore;
Aiva Vīksna - Latvijas Darba Devēju Konfederācijas viceprezidente;
Elena Strahova - Baltijas Modes Federācijas prezidente;
u.c.
PRAKSES un DARBA IESPĒJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERĀ
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kamera regulāri sniedz iespēju savā komandā iesaistīties aktīviem, entuziastiskiem un pieredzes bagātiem profesionāļiem. Viena no primārajām prasībām, lai persona tiktu iesaistīta kameras komandā, ir vismaz trīs pamata valodu pārvaldīšana - angļu, latviešu un krievu valoda. Aicinot komandai pievienoties aktīvus cilvēkus, mēs meklējam studentus, kā arī pieredzējušus speciālistus, kuru personīgās īpašības, akadēmiskās zināšanas un profesionālā pieredze liecina par augstām profesionālajām spējām, spēcīgu motivāciju un izaugsmes potenciālu.
Lai pretendētu uz praksi vai darba iespēju, lūdzam sūtīt savu kontaktinformāciju un CV, kas tiks izskatīts, līdz ko tiks radīta brīva darbavieta vai prakses iespēja. 
Pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pasta adresi: info@latvianchamber.co.uk
TIRDZNIECĪBAS KAMERAS ĢĒRBOŅA LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērboni drīkst izmantot kameras biedri, kuri nodarbojas ar ražošanu vai noteikti Tirdzniecības kameras partneri vai ar Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras speciālu atļauju noteiktā kartībā.
Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērboņa lietošana, nesaskaņojot to ar Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras vadību, ir aizliegta.

Ģērboņa zīmi var piemērot šādos veidos:
Uz Jūsu brošūrām, izdales materiāliem
Korporatīvajā reklāmā un mājas lapā
Uz izstādes aprīkojuma un organizācijas stendiem (displejiem) 

Nav pieļaujama nekādu citu objektu, grafisku elementu vai uzrakstu pievienošana Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērbonim. 

Kategoriski aizliegts izmantot Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras ģērboni pornogrāfisku un pretrunīgu raksturu materiālos, kas celtu Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras neslavu.
NOTEIKUMI PAR MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANU
Noteikumi par www.latvianchamber.co.uk (co.uk/lv un co.uk/ru) mājas lapas izmantošanu:
Pirms sākat izmantot sekojošo mājas lapu (Mājas Lapa), rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot Mājas Lapu, jūs piekrītat zemāk izklāstītajiem noteikumiem un apņematies tos ievērot. Atsevišķi Mājas Lapas dokumenti un sadaļas var būt pakļauti īpašiem noteikumiem, kas tiek piemēroti papildus šiem noteikumiem. Elektronisko pakalpojumu izmantošana tiek pakļauta Vispārīgajiem noteikumiem par pakalpojumiem, kas pieejami ar Elektroniskajiem identifikācijas kodiem.
Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par šī pakalpojuma un Mājas Lapas saturu. Pakalpojuma sniedzējs nedod nekādas garantijas attiecībā uz Mājas Lapu vai tās saturu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Mājas Lapas saturu, kā arī pārtraukt brīvas pieejas nodrošināšanu tai. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem vai zaudējumiem, kas radusies šīs Mājas Lapas izmantošanas rezultātā, arī ja pakalpojuma sniedzējam vai tā pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Mājas Lapā.

Pakalpojuma sniedzēji
:
Mājas Lapa var ietvert pakalpojumus, ko sniedz gan Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce) - tās ko’anda. Šajā nozīmē Latvijas Lielbritānijas Tirdzniecības kameras komandu var tikt saukta par pakalpojuma sniedzējiem. Informāciju par Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce) un tā komandu var atrast Internetā:  www.latvianchamber.co.uk.

Informācija par pakalpojuma sniedzēju
:
Primārais pakalpojuma sniedzējs ir:
Latvijas-Lielbritānijas Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce)
Chapel Court, Yanley Lane, Long Ashton Business Park, Long Ashton, Bristol, BS41 9LB, United Kingdom
AK UR reģistrācijas numurs 07406562
Tālrunis +44 (0)20 73872 185
E-pasts info@latvianchamber.co.uk

Ierobežojumi attiecībā uz mājas lapas izmantošanu un juridisko spēku
:
Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā nekādos apstākļos nav uzskatāma par kāda no pakalpojuma sniedzējiem padomu, piedāvājumu pirkt vai pārdot, vai rekomendāciju, izņemot gadījumus, kad Palāta nepārprotami ir noteikusi pretējo. 
Mājas Lapa un tajā atrodamā informācija ir paredzēta ekskluzīvi Apvienotajai Karalistei un latviski, krieviski valodu pratējiem, ja vien nepārprotami nav norādīts pretējais. Palāta neuzņemas atbildību par jebkādām, pamatojoties uz Palātu padomiem, veiktām darbībām vai radusies zaudējumiem.

Trešo personu sniegta informācija
:
Visas Mājas Lapā izvietotās saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Mājas Lapā izvietotas saites palīdzību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās mājas lapās, un pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkādu nepietiekamu vai nepatiesu informāciju.

Nemateriālās tiesības
:
Latvijas Lielbritānijas  Tirdzniecības kamera (Latvian British Chamber of Commerce) pieder visas autortiesības uz Mājas Lapu. Visas autortiesības ir nodrošinātas attiecībā uz jebkuru valsti. Mājas Lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, izņemot gadījumu, kad ir saņemta attiecīgās tiesības īpašnieka atļauja šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz informācijas glabāšanu datora atmiņā vai izdruku tikai personīgai lietošanai. Mājas Lapas saturu var izmantot saskaņā ar Autortiesībām. Atsaucoties uz Mājas Lapā publicēto informāciju, ir norādāms datu avots. Mājas Lapā izmantoto tirdzniecības zīmju un logotipu publicēšana, reproducēšana vai izplatīšana bez Tirdzniecības kameras rakstiskas atļaujas ir aizliegta.
 
Jurisdikcija
:
Šie noteikumi piemērojami saskaņā ar Lielbritānijas likumdošanu.