LIELBRITĀNIJAS TIRGUS IR IZAICINOŠS JŪSU BIZNESAM

Septiņu gadu laikā Tirdzniecības kamera ir pētījusi un analizējusi uzņēmumu produktu un pakalpojumu virzīšanu Lielbritānijas tirgū, esam saskārušies ar dažādiem aktuāliem jautājumiem un identificējuši ražotāju / pakalpojumu sniedzēju kļūdas. 

Apgūstot konkrēto tirgus segmentu Lielbritānijā

Vairāki faktori ietekmē patērētāja pirkšanas lēmumus, taču noteikt aspektus, kas patērētājam šķiet svarīgi lēmuma pieņemšanai, vienmēr ir izaicinājums. Mūsu uzdevums ir palīdzēt Jūsu uzņēmumam apgūt konkrēto tirgus segmentu Lielbritānijā.

Pakalpojumu programma jūsu biznesam

Lai sekmētu Jūsu uzņēmuma produkta vai pakalpojuma virzīšanu iespējas Lielbritānijas tirgū, esam izstrādājuši specializētu pakalpojumu programmu

Konkurētspējīga cena par operatīvi sniegtu pakalpojumu

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu izmaksām.

Tirdzniecības kameras biedra statuss

Biedra statuss tiek piešķirts automātiski visiem klientiem un ir spēkā trīs gadus no piešķiršanas dienas. Biedra statuss Jums ļaus piedalīties tirdzniecības kameras rīkotos pasākumos; izmantot kameras logotipu Jūsu mājas lapā un citas iespējas.

PAKALPOJUMU PROGRAMMA JŪSU BIZNESAM

Iepazīstinot un virzot Jūsu produktu/pakalpojumu Lielbritānijā

Latvijas - Lielbritānijas Tirdzniecības kameras "Virzīšana tirgū" programmas uzdevums ir sniegt augstas profesionalitātes sabiedrisko attiecību un mārketinga pakalpojumus un reklāmas risinājumus, kā arī priekšlikumus, lai sekmētu Jūsu produkta vai pakalpojuma iepazīstināšanu un virzīšanu Lielbritānijas tirgus identificētos segmentos.

MŪSU LOMA

Mūsu Tirdzniecības kameras komunikācijas komandas uzdevums ir radīt pozitīvu tēlu par uzņēmuma konkrēto produktu vai pakalpojumu, kas dotu uzņēmumam iespēju paplašināt jaunā produkta vai pakalpojuma ienākšanas un izplatīšanās iespējas Lielbritānijas tirgū. Piedāvājam arī pārstāvēt uzņēmuma intereses medijos.

INDIVIDUĀLA PIEEJA

Mūsu pakalpojumi ir individuāli pielāgoti Jūsu biznesa specifikai un saskaņā ar Jūsu konkrētajām aktualitātēm. Mēs radīsim Jums atbilstošu pakalpojumu kopumu, lai veicinātu efektīvāku rezultātu sasniegšanu.

MŪSU KONTAKTU TĪKLS

Mēs sadarbojamies ar lielākajiem Lielbritānijas un Latvijas mediju pārstāvjiem, tajā skaitā tādiem biznesa medijiem kā Euronews, BBC, Forbes un vietējā nacionāla mēroga mediju kanāliem, tajā skaitā konkrētās nozares medijiem, piemēram, Retail Week; Industry News; Vogue UK, u.c.

Pakalpojumu programmas saturs

Pakalpojumu programmas saturs tiek noteikts, ņemot vērā uzņēmuma prasības un intereses par Lielbritānijas tirgus konkrēto segmentu.

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS LIELBRITĀNIJĀ
Tirdzniecības kameras komandas pieeja mediju attiecību veidošanā raksturo skaidri un efektīvi risinājumi. 

Mūsu sniegtajā sabiedrisko attiecību servisā piedāvājam sekojošus pakalpojumos: 
✔ Mediju attiecības;
✔ Attiecību veidošanu ar sabiedrību;
✔ Informatīvais atbalsts pasākumiem un notikumiem;
✔ Viedokļa pārstāvniecība medijos;
✔ Preses konferenču rīkošana;

Lai uzzinātu, kā mūsu sniegtos pakalpojumus varat izmantot savu produktu vai pakalpojumu virzīšanai Lielbritānijas tirgū, sazinieties ar mums personīgi, rakstot uz: info@latvianchamber.co.uk
PREZENTĀCIJAS UN PRODUKTU DEMONSTRĀCIJAS PRIEKŠ LIELBRITĀNIJAS
Tirdzniecības kamera palīdzēs Jūsu uzņēmumam izstrādāt prezentācijas un demonstrācijas konceptus angļu valodā, lai Lielbritānijas klientiem sniegtu labāku priekšstatu par Jūsu produktu vai pakalpojumu. 

Lai uzzinātu, kā mūsu sniegtos pakalpojumus varat izmantot savu produktu vai pakalpojumu veiksmīgai virzīšanai Lielbritānijas tirgū, sazinieties ar mums personīgi, rakstot uz: info@latvianchamber.co.uk
Jūsu ZĪMOLA iepazīstināšana LIELBRITĀNIJĀ
Mūsu Tirdzniecības kamera strādājot ar Jūsu uzņēmumu, uzmanīgi un pārdomāti attīstīt Jūsu produkta vai pakalpojuma zīmola reklāmas un mārketinga kampaņu stratēģiju, kas pavērs jaunas iespējas Jūsu produkta vai pakalpojuma virzīšanai un attīstībai Lielbritānijā. 

Tirdzniecības kamera palīdzēs izstrādāt komunikācijas stratēģiju Lielbritānijas tirgum un tās realizēšanu piemērotākajos komunikācijas kanālos, tajā skaitā nodrošinot zīmola atpazīstamības monitoringu masu medijos un sociālajos tīklos.

Lai uzzinātu, kā mūsu sniegtos pakalpojumus varat izmantot savu produktu vai pakalpojumu veiksmīgai virzīšanai Lielbritānijas tirgū, sazinieties ar mums personīgi, rakstot uz: info@latvianchamber.co.uk
JŪSU PRODUKTA NOVĒRTĒŠANA UN SAGATAVOŠANA LIELBRITĀNIJAS TIRGUM
Lai produktu veiksmīgāk virzītu Lielbritānijas tirgū, veicinātu tā pārdošanas noietu, vai izplatītāju/aģentu interesi pārstāvēt to konkrētā segmentā, konkrēto produktu/preci nepieciešams pielāgot/noformēt un sagatavot paredzētajam tirgum. Tirdzniecības kamera piedāvā veikt produktu anotāciju tulkošanu, dizaina noformēšanas pētījumu par konkurentu precēm un sniegt ieteikumus, kā arī vajadzības gadījumā piesaistīt sadarbības partnerus vai produkta noformēšanas dizainerus.

Lai uzzinātu, kā mūsu sniegtos pakalpojumus varat izmantot savu produktu vai pakalpojumu veiksmīgai virzīšanai Lielbritānijas tirgū, sazinieties ar mums personīgi, rakstot uz: info@latvianchamber.co.uk
KORPORATĪVIE PASĀKUMI VAI KONFERENCES LIELBRITĀNIJĀ
Specializēti korporatīvie pasākumi vai konferences sniedz plašas iespējas Jūsu produkta vai pakalpojuma iepazīstināšanai konkrētajā tirgus segmentā, lai veicinātu tā atpazīstamību, attīstību un iespējas Jūsu uzņēmumam paplašināt biznesu partneru loku vidē, kur ir mazāka konkurence.

Latvijas – Lielbritānijas Tirdzniecības kamera ir uzkrājusi vērtīgu pieredzi pasākumu konceptu izstrādē un realizēšanā. Mūsu komanda spēj prasmīgi organizēt gan plaša, gan mazāka mēroga korporatīvos pasākumus. Mēs palīdzēsim Jums izstrādāt un optimizēt pasākuma budžeta izmaksas, piesaistīt augstākā līmeņa profesionāļus, lai Jūsu pasākums tiktu realizēts saskaņā ar izvirzītā mērķa kritērijiem. 

Tirdzniecības kamera atradīs Jūsu biznesa interesēm piemērotus pasākumus, kur Jūsu uzņēmuma pārstāvis varēs uzstāties, lai veicinātu produkta vai pakalpojuma atpazīstamību mērķa tirgū.

Lai uzzinātu, kā mūsu sniegtos pakalpojumus varat izmantot savu produktu vai pakalpojumu veiksmīgai virzīšanai Lielbritānijas tirgū, sazinieties ar mums personīgi, rakstot uz: info@latvianchamber.co.uk